Etiket: Baş koymak

  • 65 yıl nasıl bir yastığa baş koydunuz?

    Bir gazeteci yaşlı çifte şöyle sordu. 65 yıl nasıl bir yastığa baş koydunuz? Yaşlı kadın şöyle cevap verdi; Bizler yırtık elbiselerin yamandığı, söküklerin dikildiği, kırıkların tamir edildiği bir zamanda doğduk, kullanılıp atıldığı ve yerine yenisinin alındığı bir zamanda değil…